ارتباط با ما چاپ

آدرس دبیرستان:

بابل - چهار راه شهربانی - کوچه هادی 2 - دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

کدپستی: 14675 - 47149

شماره تماس:

01132314966

01132314988

 


شماره حساب: بانک ملی شعبه مدرس به نام دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

0108093770003

پس از واریز وجه، حتما باید فیش واریزی را به واحد مالی دبیرستان قرآنی هدی تحویل داده و فیش با امضای مسئول مالی دریافت نمایید، در غیر این صورت مدرسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وجه واریزی شما نخواهد داشت.