آزمایش علوم هشتم: ساخت آهن ربای الکتریکی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 23 اردیبهشت 1398 ساعت 03:31

در این آزمایش با استفاده از میخ، باتری، کلید و سیم، جریان الکتریکی برقرار می شود.

آزمایش علوم پایه هشتم دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

 

وسایل مورد نیاز: میخ، سیم، کلید قطع و وصل، باتری، واشر آهنی

توضیح آزمایش: ابتدا سیم را به طور کامل دور میخ می پیچیم و ادامه آن را از هر دو سمت می بریم و سر سیم را لخت می کنیم.

سپس سرهای سیم را به سیم دیگری وصل می کنیم و یک طرف آن را به پایانه منفی باتری وصل می کنیم و در آخر پایانه مثبت باتری با به سر دیگر کلید به وسیله یک سیم وصل می کنیم و در آخر میخ را به واشرهای آهنی می چسبانیم.

آزمایش علوم پایه هشتم دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

با استفاده از میخ و باتری و سیم، جریان الکتریکی ایجاد می شود و میخ می تواند به راحتی واشرهای آهنی را جذب کند و میخ تبدیل به آهنربای الکتریکی می شود.