امام صادق( علیه السلام )فرمودند:

كَلامٌ فى حَقٍّ خَيرٌ مِن سُكوتٍ عَلى باطِلٍ

سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.

نام،نام خانوادگی:
موقعیت شما :کارمندان مدرسه / همکاران
نام : زینب
نام خانوادگی : معتمدزاده بابلی
سمت : مدیریت دبیرستان
تماس : 09111165518

جزئیات بیشتر

نام : آسیه
نام خانوادگی : عبداله زاده
سمت : معاون آموزشی

جزئیات بیشتر

نام : فاطمه
نام خانوادگی : رضایی
سمت : معاون آموزشی

جزئیات بیشتر

نام : مائده
نام خانوادگی : سرجی
سمت : مربی پرورشی

جزئیات بیشتر

نام : آتنا
نام خانوادگی : قدیریان
سمت : معاون فناوری

جزئیات بیشتر

نام : رباب
نام خانوادگی : فرزانه
سمت : مسئول سایت

جزئیات بیشتر

نام : سیده زهرا
نام خانوادگی : یوسفی پور
سمت : طراح فرهنگی و هنری

جزئیات بیشتر

نام : طاهره
نام خانوادگی : ولی زاده
سمت : دبیر علوم

جزئیات بیشتر

نام : راضیه
نام خانوادگی : ابراهیمی
سمت : نیروی خدماتی

جزئیات بیشتر

نام : سحر
نام خانوادگی : حاجی پور
سمت : مشاورتحصیلی

جزئیات بیشتر


نتایج 1 - 10 از 15