امام باقر ( علیه السلام )فرمودند

اِنَّ اَعجَلَ الخَيرِ ثَوابا صِلَةُ الرَّحِمِ؛

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد.

نام،نام خانوادگی:
موقعیت شما :معلمان / معلمان
نام : عادله
نام خانوادگی : آصف نژاد
سمت : دبیر زبان

نام : طاهره
نام خانوادگی : تقی نیارمی
سمت : مشاوره دینی

جزئیات بیشتر

نام : سیده زهرا
نام خانوادگی : رضوانی
سمت : دبیر پیام آسمانی و قرآن

جزئیات بیشتر

نام : معصومه
نام خانوادگی : آریان
سمت : دبیر عربی

جزئیات بیشتر

نام : زهره
نام خانوادگی : قزوینی
سمت : دبیر دینی

جزئیات بیشتر

نام : زهرا
نام خانوادگی : اسفندیار
سمت : دبیر مطالعات اجتماعی

جزئیات بیشتر

نام : لیلا
نام خانوادگی : مهدی پور روشن
سمت : دبیر مطالعات اجتماعی

جزئیات بیشتر

نام : محبوبه
نام خانوادگی : محسن پور
سمت : دبیر مطالعات اجتماعی

جزئیات بیشتر

نام : معصومه
نام خانوادگی : شهابی
سمت : دبیر ادبیات

جزئیات بیشتر

نام : سیده سمانه
نام خانوادگی : حسینی
سمت : دبیر ادبیات

جزئیات بیشتر


نتایج 1 - 10 از 26