امام باقر ( علیه السلام )فرمودند

اِنَّ اَعجَلَ الخَيرِ ثَوابا صِلَةُ الرَّحِمِ؛

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد.

چرخه نیتروژن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط خانم ولی زاده   
سه شنبه, 16 مهر 1398 ساعت 08:50

نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن N و عدد اتمی آن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز، غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی‌رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که ۷۸٪ جو زمین را دربر گرفته و عنصر اصلی در بافت‌های زنده است. نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده‌است. در پروتئین‌ها، واحدهای ساختاری و شیمیایی همه موجودات زنده، و در مولکولهای DNA یافت می شود.

با استفاده از یک انیمیشن چرخه نیتروژن را نشان می دهیم:

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

 

 

 

جانوران و گیاهان نمی‌توانند مستقیماَ از نیتروژن استفاده کنند. ترکیبات نیتروژن به هنگام باران در آب حل شده، و در خاک جذب می‌شوند. در درون خاک، باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن این ترکیبات نیتروژنی را به نیترات و نیتریت تبدیل می‌کنند، که توسط گیاهان از طریق ریشه جذب می‌شوند. گیاهان نیترات را به صورت پروتئین ذخیره می کنند.حیوانات با خوردن گیاهان نیتروژن به دست می‌آورند. هنگامی که گیاهان و حیوانات می‌میرند، باکتریهای تجزیه‌کننده نیتروژن، این مراحل را بر عکس انجام می‌دهند. از باقی مانده اجساد آن ها برای تأمین انرژی استفاده می‌کنند و  نیترات در بدن حیوانات را دوباره به نیتروژن تبدیل می کند و مجدداً به هوا بازمی‌گردانند.