امام صادق( علیه السلام )فرمودند:

كَلامٌ فى حَقٍّ خَيرٌ مِن سُكوتٍ عَلى باطِلٍ

سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.

فضا و امکانات مدرسه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 03:01

نمایی از فضاهای مدرسه و امکانات آموزشی و تربیتی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

نمازخانه و کتابخانه:

نمازخانه و کتابخانه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

نمازخانه و کتابخانه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

نمازخانه و کتابخانه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

کارگاه کار و فناوری:

 

 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

 

 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

اتاق بهداشت:

اتاق بهداشت دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

اتاق بهداشت

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 


آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 15:57