امام باقر ( علیه السلام )فرمودند

اِنَّ اَعجَلَ الخَيرِ ثَوابا صِلَةُ الرَّحِمِ؛

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد.

فضا و امکانات مدرسه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 03:01

نمایی از فضاهای مدرسه و امکانات آموزشی و تربیتی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

 

کارگاه کار و فناوری:

 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل


 

 

 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 


 

کارگاه کار و فناوری دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

اتاق بهداشت:

اتاق بهداشت دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

اتاق بهداشت

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

 

آزمایشگاه دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

گوشه هایی از حیاط مدرسه:

امسال حیاط مدرسه ما، با وجود فوتبال دستی و میز پینگ پنگ، فضای شادی پیدا کرده است.

گوشه هایی از فضاسازی حیاط مدرسه ما را که 600 متر مساحت دارد، در عکس های زیر ببینیم:

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

فضاسازی حیاط دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی بابل

 

 

 


آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 22 بهمن 1397 ساعت 19:41